Template:Graus de cooperativitat

From Wowwiki
Jump to: navigation, search
 1. Bàsic o quant d'accesori.
 2. Nivell de demanda alta a la xarxa.
 3. Qualitat técnica final
 4. Preu
 5. Grau de ecologisme
  1. Local
  2. % de hoots acceptat
 6. Moneda millor invertida:
  1. Major % de moneda invertit per a projectes Koop arrel mes cooperatius.
  2. Major % de moneda invertit per a projectes Koop accesoris mes cooperatius.
  3. Major % de moneda invertit per a projectes personals mes cooperatius.

Podrien fer-se diferents afegitons i/o reordenació jeràrquica per a diferents tipus de situacions puntuals.


Tipus de situacions on usar aquestos critieris

 1. Acceptació dels anuncis
  1. Pes en la navegabilitat
 2. Inversions Koop
  1. Otorgar rendes bàsiques
 3. Otorgar treballs temporals
 4. Acceptació de voluntaris per a Formigades pagades
 5. etc


Tipificació de projectes

Proximitat a Koop

 1. Comú Básic (ex: Web, etc.)
 2. Comú Accesori (ex: Caravana, etc.)
 3. Accesoris
  1. Local Bàsic (ex: Nuclis locals, TICs locals, etc.)
  2. Local Accesori
   1. Privat (ex: Projecte autónom local, etc.)


Cooperativitat

Projecte Cooperatiu

Producció respectuosa i/o no conflictiva amb els fins de la cooperativa, medi ambient, etc.
Compromís de 10% de venda amb hoots o amb espécie.
Pla de viabilitat públic
Poden o no acceptar nous membres, demanant una afinitat en lo personal també o no.


Projecte Obert

+

No te massa crítica o està especificada però encara falten molts per a arribar i s'accepten nous membres obertament
Qui treballa té dret a demanar la part proporcinal de la producció
La producció sera oferida amb un mínim de 25% d'ecos


Projecte Lliure

+

Desenvolupament protocoloritzat públicament, o sino està encara, està obert a redefinirse.
Ni les tasques ni els càrrecs tenen un temps limitat per persona.
Qui treballe te dret al % de producció i dels mitjans de producció proporcional.
Funciona amb els mateixos Graus de Cooperativitat que sbe.
Només es pot demanar un máxim de 25% en $.
Vore Free project

Projecte compartible

+

La producció serà compartible


Projecte HiperCompartible

+

La producció serà hipercompartibleCriteris de qualificació de productes

Mínims de cooperativitat:

Producció respectuosa i/o no conflictiva amb els fins de la cooperativa, medi ambient, etc.


Paràmetres de preferencia:

 1. Bàsic o quant d'accesori.
 2. Nivell de demanda a la xarxa.
 3. Qualitat técnica
 4. Grau de ecologisme
  1. Local
 5. Preu
  1. % de hoots acceptat
 6. Moneda millor invertida:
  1. Major % de moneda invertit per a projectes Koop arrel mes cooperatius.
  2. Major % de moneda invertit per a projectes Koop accesoris mes cooperatius.
  3. Major % de moneda invertit per a projectes personals mes cooperatius.

Podrien fer-se diferents afegitons i/o reordenació jeràrquica per a diferents tipus de situacions puntuals.


Tipificació de projectes

Proximitat a sbe

 1. Comú Básic (ex: Web, etc.)
 2. Comú Accesori (ex: Caravana, etc.)
 3. Accesoris
  1. Local Bàsic (ex: Nuclis locals, TICs locals, etc.)
  2. Local Accesori
   1. Privat (ex: Projecte autónom local, etc.)


Cooperativitat

Projecte Cooperatiu

10% será venut amb hoots o amb espécie.
Pla de viabilitat públic
Poden o no acceptar nous membres, demanant una afinitat en lo personal també o no.

Projecte Obert

+

No te massa crítica de membres o encara falta molt per a arribar i s'accepten nous membres obertament
Membres poden demanar la part proporcinal de la producció
La producció venuda amb un mínim de 25% de Koops

Projecte Lliure

+

Desenvolupament protocoloritzat públicament i/o obert a (re)definirse.
En cas de competencia, les tasques i els càrrecs es pasaran als membres mes preparats.
Qui treballe te dret al % de producció i dels mitjans de producció proporcional.
Funciona amb els mateixos Graus de Cooperativitat que sbe.
Només es pot demanar un máxim de 25% en $.
Vore Free project

Projecte compartible

+

La producció serà compartible


Projecte HiperCompartible

+

La producció serà hipercompartible


Tipus de situacions on usar aquestos critieris

 1. Acceptació dels anuncis
  1. Pes en la navegabilitat
 2. Inversions sbe
  1. Rendes bàsiques
 3. Treballs temporals
 4. Acceptació de voluntaris per a Formigades pagades
 5. etc

Vore també